V Międzynarodowej Konferencji z cyklu Podatki bez granic, pod hasłem  przewodnim  Doradca podatkowy reprezentantem interesów podatnika
Zapraszamy na konferencję
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V Międzynarodowej Konferencji z cyklu
"Podatki bez granic", pod hasłem przewodnim
"Doradca podatkowy reprezentantem interesów podatnika"

W DNIACH 11-13 PAŹDZIERNIKA 2013r.

miejsce konferencji:

Hotel Wrocław we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 7
tel. 71 361-46-51

Strona WWW hotelu
Organizatorzy
Patronat
Zgłoszenia

Ilość miejsc i rezerwacja ( dla doradców z Dolnośląskiego Oddziału)

Dla każdego współorganizatora Konferencji została przewidziana inna ilość miejsc. Dla Oddziału Dolnośląskiego przyznano 40 miejsc ( w tym 20 miejsc z noclegiem w pok. 2 osobowym). Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń (w panelu m-doradca).Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 10 września 2013r. Dopiero potwierdzenie przyjęcia w panelu m-doradca jest znakiem do dokonania wpłaty (100%) do dnia 10 września 2013r. Brak wpłaty we wskazanym terminie skutkuje skreśleniem z listy.

Zaliczkę w wysokości 100% należy wpłacić na poniższy numer konta

BRE Bank S.A. 38 1140 1124 0000 4004 3000 1011
Krajowa Izba Doradców Podatkowych O/Dolnośląski
Pl. Solny 16 p.407
50-062 Wrocław

Temat przelewu:
„V MK, imię i nazwisko lub numer wpisu”


Ilość miejsc i rezerwacja ( dla doradców z Lubuskiego Oddziału)

Dla każdego współorganizatora Konferencji została przewidziana inna ilość miejsc. Dla Oddziału Lubuskiego przyznano 20 miejsc ( w tym 20 miejsc z noclegiem w pok. 2 osobowym). Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń (w panelu m-doradca).Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 10 września 2013r. Dopiero potwierdzenie przyjęcia w panelu m-doradca jest znakiem do dokonania wpłaty (100%) do dnia 10 września 2013r. Brak wpłaty we wskazanym terminie skutkuje skreśleniem z listy.

Zaliczkę w wysokości 100% należy wpłacić na poniższy numer konta

BRE Bank S.A. 54 1140 1124 0000 4004 3000 1014
Krajowa Izba Doradców Podatkowych O/Lubuski
Al. Wojska Polskiego 9 lok.301
65-077 Zielona Góra

Temat przelewu:
„V MK, imię i nazwisko lub numer wpisu”


Ilość miejsc i rezerwacja ( dla doradców z Wielkopolskiego Oddziału)

Dla każdego współorganizatora Konferencji została przewidziana inna ilość miejsc. Dla Oddziału Wielkopolskiego przyznano 40 miejsc ( w tym 40 miejsc z noclegiem w pok. 2 osobowym). Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń (w panelu m-doradca).Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 10 września 2013r. Dopiero potwierdzenie przyjęcia w panelu m-doradca jest znakiem do dokonania wpłaty (100%) do dnia 10 września 2013r. Brak wpłaty we wskazanym terminie skutkuje skreśleniem z listy.


Zaliczkę w wysokości 100% należy wpłacić na poniższy numer konta

BRE Bank S.A. 91 1140 1124 0000 4004 3000 1027
Krajowa Izba Doradców Podatkowych O/Wielkopolski
ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań

Temat przelewu:
„V MK, imię i nazwisko lub numer wpisu”


Rezerwacja miejsc dla doradców spoza Dolnośląskiego Oddziału i Oddziałów współorganizujących:

Zgłoszenia doradców podatkowych z innych Oddziałów, które nie są współorganizatorami Konferencji będą przyjmowane (w zależności od wolnych miejsc) przez pracowników DO KIDP do dnia 13 września 2013r. Przyjęcie zgłoszenia w panelu m-doradca również będzie sygnałem do dokonania opłaty w terminie do 13 września. Brak wpłaty we wskazanym terminie skutkuje skreśleniem z listy.

Termin bezkosztowej rezygnacji z zarezerwowanego miejsca

Termin bezkosztowego zgłaszania rezygnacji z udziału w konferencji w przypadku doradców z Oddziałów współorganizujących Konferencję – upływa z dniem 10 września 2013r. i w przypadku doradców z pozostałych Oddziałów – z dniem 13 września 2013r.
Po tym terminie doradca podatkowy zobowiązany zostanie do pokrycia pełnych kosztów udziału w konferencji (bez dofinansowania) wg wybranego wariantu.

Punkty kwalifikacyjne za udział w Konferencji

Na podstawie rozdziału VI a Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych za udział w części merytorycznej konferencji przyznaje się 10 pkt.
Wprowadzeniem punktów ( na podstawie listy obecności) zajmuje się pracownik Oddziału.

Koszty

Odpłatność:

Wariant I: 690,00 zł brutto
pełny udział dla doradcy czynnego, z noclegiem w pokoju dwuosobowym

Wariant II: 1.480,00 zł brutto
pełny udział dla doradcy czynnego, z noclegiem w pokoju dwuosobowym, zalegającego w opłacaniu składek powyżej 3 miesięcy

Wariant III: 555,00 zł brutto
pełny udział w konferencji dla doradcy czynnego, ale bez noclegów

Wariant IV: 1.160,00 zł brutto
pełny udział w konferencji dla doradcy czynnego, ale bez noclegów, zalegającego w opłacaniu składek powyżej 3 miesięcy

Wariant V: 360,00 zł brutto
udział w samej części merytorycznej ( z obiadem włącznie) dla doradcy czynnego

Wariant VI: 790,00 zł brutto
udział w samej części merytorycznej (z obiadem włącznie) dla doradcy czynnego, zalegającego w opłacaniu składek powyżej 3 miesięcy

Wariant VII: 1.480,00 zł brutto
pełny udział z noclegiem w pokoju dwuosobowym dla doradcy podatkowego zawieszonego

Wariant VIII: 1.160,00 zł brutto
pełny udział w konferencji, ale bez noclegów dla doradcy zawieszonego

Wariant IX: 790,00 zł brutto
udział w samej części merytorycznej (z obiadem włącznie) – dla doradcy zawieszonego

 

Powyższe ceny nie zawierają miejsc parkingowych

Harmonogram

11 października (piątek):

12.00 – 14.00 rejestracja uczestników
14.00 – 14.30 powitanie
14.30 – 15.00 prof. dr hab. R. Mastalski: „Optymalizacja stosowania prawa podatkowego przez doradców podatkowych”
15.00 – 15.30 R. Pęk: Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu: „Nadużycie prawa – uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych”
15.30 – 16.00 prof. dr C. Lambrecht: „Uwagi do dobrych ustaw podatkowych”
16.00 – 16.30 przerwa kawowa
16.30 – 17.00 T. Hajdusek: Wiceminister Przemysłu i Handlu w Czechach: „Podejście do kwestii unikania opodatkowania w Czechach”
17.00 – 18.00 K. Musiał: „Odpowiedzialność podatkowa i karno-skarbowa zagranicznych członków zarządów za zobowiązania podatkowe polskich spółek.” (wystąpienie firmy Wolters Kluwer Polska).
20.00 bankiet

12 października (sobota):

10.00 – 10.30 przywitanie
10.30 – 11.15 dr W. Wollgarten: „Różnice w polskim i niemieckim postępowaniu podatkowym – rola doradcy podatkowego na przykładzie postępowania w zakresie zwrotu VAT dla podmiotów zagranicznych”
11.15 – 12.00 M. Piech: „Postępowanie podatkowe w Czechach – aspekty praktyczne”
12.00 – 12.30 przerwa kawowa
12.30 – 13.15 prof. dr hab. H. Dzwonkowski: „Klauzula obejścia prawa podatkowego - dotychczasowe doświadczenia i projekt wprowadzenia do regulacji polskich”
13.15 – 14.00 dr A.Cloer: „Klauzula obejścia prawa podatkowego w Niemczech”
14.00 obiad
15.30 wycieczka – zwiedzanie Wrocławia
19.30 kolacja
20.30 „Wieczór z Capitolem” – koncert z udziałem artystów teatru muzycznego „Capitol”

 

13 października (niedziela):

10.00 – 10.30 przywitanie
10.30 – 11.15 dr H. Erb: „Odpowiedzialność karno-skarbowa w Niemczech”
11.15 – 11.45 przerwa kawowa
11.45 – 12.30 dr H. Becherer – CFE: „Aktualne zagadnienia niemieckiego prawa podatkowego”
12.30 – 13.15 W.Szewc: „Spółka komandytowo-akcyjna i spółka komandytowa jako podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych”
13.15 zakończenie
13.30 obiad